Nostalgisch muziektheater

De voorstellingen zijn op maat gemaakt; niet te snel en niet te lang. Onze acteurs zijn getraind in het maken van contact, zelfs van een afstand. Met hun open en positieve houding zijn ze makkelijk te benaderen. Tijdens het zingen maken ze oogcontact en voelen precies aan wie er behoefte heeft aan een onderonsje, een dansje, een knipoog of een knuffel.

Met muziek, humor, herkenning en contact zorgen we dat de stress, angst of onrust even verdwijnen en dat iemand zich weer zichzelf voelt. Maar ook wanneer mensen samen genieten van een voorstelling en samen mee zingen geeft dat een enorm gevoel van saamhorigheid. Kijk maar naar het zingen van sinterklaasliedjes of in het voetbalstadion. 

Hoe werkt het?

De stoffen die bijdragen aan social bonding tijdens het zingen zijn endorfine, dopamine en serotonine. Endorfine staat ook bekend om het snelst werkende
anti-stress hormoon, omdat het binnen één minuut een stress-reactie kan stilleggen. 

Het positieve effect van muziek op deze doelgroep is bekend, maar zorgverleners weten vaak niet hoe ze deze muzikale schatten kunnen vinden en hoe ze te gebruiken. Met de workshops onderzoeken we hoe het is om zorgbehoevend te zijn, we behandele achterliggende theorie en handige tools om snel de juiste muziek te gebruiken in de zorg. Wanneer je deze waardevolle muzikale triggers weet te vinden, kan je ze inzetten om ouderen gedurende elke dag te stimuleren.

In een onderzoek van Jacobsen uit 2015 hebben ze gekeken waar de opslag is van muziek van vroeger bij mensen met dementie. En deze muziek is opgeslagen in de ACC (anterior cingulate cortex) en de supplementaire motorische gebieden. Deze 2 gebieden zijn al vroeg in het leven actief en overleven zelfs de ziekte. Daarom is muziek zelfs in een verder gevorderd stadium dementie een geweldige tool om het welzijn te verbeteren.

Maar dit zijn niet de enige twee gebieden in het brein die door muziek worden gestimuleerd. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
In de linker hersenhelft worden bepaalde delen extra gestimuleerd wanneer je muziek maakt vooral door ritme, coördinatie zal de motoriek worden geactiveerd.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ook de rechterhersenhelft wordt aan het werk gezet hier wordt de verbeelding, creativiteit en harmonie op scherp gezet.

Music Care wordt samen oud!

Mensen met dementie zijn erg gevoelig voor de sfeer in de kamer, daarom is onze positieve werksfeer extra belangrijk. In de afgelopen 6 jaar hebben we 6 voorstellingen gemaakt, zijn we in 500 zorginstellingen geweest en hebben meer dan 30.000 ouderen ontmoet, vaak met dementie.

In 2014 werd Stichting Vivendi opgericht door Astrid Nijssen en kwam ook de eerste voorstelling uit: ‘Een Vensterbank vol Vergeet mij Nietjes’. Samen met met musical-actrice Julia Berendse en pianist Joep van Leeuwen hebben we deze voorstelling 60 keer gespeeld in 2 jaar door heel Nederland. Samen met de techniekers ontstond hier de Vivendi-familie. 

Na heel wat repetities en kilometers samen in een tourbus verder is deze groep jonge professionals uiteindelijk flink gegroeid met nieuwe acteurs, pianisten, coaches en techniekers. 

In 2021 is Stichting Vivendi overgestapt naar Music Care. 

Astrid Nijssen

Founder, musical-actrice & Coach

Astrid Nijssen

Musical-actrice, regisseur

Julia Berendse

Pianist, Coach

Joep van Leeuwen

Musical-actrice

Vérie Thijssen

Musical-acteur, Coach

Thomas Kuipers

Musical-actrice

Marlijn van Dijk

Pianist, Coach

Guus Boswinkel

Pianist

Louis Braam

Pianist

Jeroen Wals

Marketing, productie Assistent

Aila Slipicevic

Activiteiten

Maatschappelijk werk: Het bieden van verlichting aan kwetsbare groepen in de samenleving, alsmede het doen van onderzoek naar gevoelens die heersen in een specifieke doelgroep om zo in een afgestemde ervaring te kunnen voorzien.

Music Care bestaat uit directeur Astrid Nijssen (oprichter) en een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

  • Jan Gasse, Voorzitter
  • Marc Liebregts, Penningmeester
  • Jan van der Linden, Secretaris

Het bestuur is onbezoldigd en voert haar bestuurswerkzaamheden uit op vrijwillige basis.