Rianne Simons, masterstudent:

Mijn naam is Rianne Simons. Ik ben student aan de Open Universiteit en ben bezig met de master Klinische Psychologie. Ik heb ervoor gekozen om onderzoek te doen naar het Music Care-pakket voor mijn afstudeerscriptie. Aangezien er steeds meer mensen met de diagnose dementie zullen komen in de komende jaren vind ik het erg belangrijk om onderzoek te doen naar psychosociale interventies. Dit pakket is zo’n interventie. Maar er moet meer wetenschappelijk bewijs komen dat muziek werkt bij deze groep mensen, in de hoop dat zorgverzekeraars dit soort interventies zullen gaan vergoeden. 

 

Neuropschyloog Dr. Anna-eva Prick
Lector Kennisontwikkeling Vaktherapie bij de Academie Vaktherapie van Zuyd Hogeschool 
Lees hier ander onderzoek van onder andere Anna-eva:
De juiste snaar met muziek

De meerwaarde van muziektherapie

Opzet van het Onderzoek


Het onderzoek is een mixed methods design. Dit design combineert kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Dit houdt in dat er kwalitatieve als kwantitatieve data worden verzameld en geanalyseerd op basis van de onderzoeksdoelstellingen en onderzoeksvragen van het onderzoek. Het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en de integratie van de verkregen resultaten leiden tot een beter inzicht die niet gevonden zou worden wanneer alleen een van beide soorten onderzoek gebruikt zou worden (Levitt, Bamberg, Creswell, Frost, Josselson, & Suárez-Orozco, 2018). Omdat onderzoek wordt gedaan naar mensen met dementie en de meerwaarde van de interventie is het van belang om de onderzoekspopulatie in hun natuurlijke omgeving te onderzoeken.

Onderzoeksvragen:
1: Wat is de ervaren meerwaarde van de Muziekinterventie?
2: Wat zijn de bevorderende factoren bij het inzetten van de interventie?
3: Wat zijn de belemmerende factoren bij het inzetten van de interventie?
4: Wat is het effect van de interventie op de kwaliteit van leven van mensen met dementie?

De eerste drie onderzoeksvragen zijn kwalitatief van aard en zullen aan de hand van qualitative content analysis geanalyseerd worden (Cho & Lee, 2014).  Er worden minimaal vijf sleutelfiguren geïnterviewd. De vierde onderzoeksvraag is kwantitatief van aard en zal met het statistisch pakket SPSS geanalyseerd worden.