Privacybeleid

Stichting Vivendi, gevestigd aan de Groenestraat 265M, 6531 HK te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Marconistraat 5
6604 BX Wijchen
+316 22735076

Stichting Vivendi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres gegevens locatie
– E-mailadres

Stichting Vivendi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
Stichting Vivendi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in het boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Stichting Vivendi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Music Care gebruikt uitsluitend cookies om de website ervaringen te verbeteren. Zo hoef je niet steeds dezelfde gegevens in te vullen. 

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van de internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kun je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Vivendi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingvivendi.nl

Stichting Vivendi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Stichting Vivendi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingvivendi.nl